Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:46:29
bod č. 32. - Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého Domovu pro seniory Iris, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské hory, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07738/RM1418/109          .....             41

1) rozhodla
o změně stanovených podmínek pro čerpání a 
vyúčtování investičního příspěvku 
poskytnutého Domovu pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské 
Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem 
Rybářská13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory dle 
důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro