Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:42:33
bod č. 40. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Rosenheim) a do Francie (Paříž) ve dnech 17. - 21.10.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07732/RM1418/109          .....             42

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, 
ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Rosenheim) a do 
Francie (Paříž) ve dnech 17. - 21.10.2017 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro