Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:39:10
bod č. 55. - Výběrové řízení na člena představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. - doplnění členů výběrové komise
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07727/RM1418/109          .....             28

1) rozhodla
jmenovat za členy výběrové komise k výběrovému 
řízení na obsazení jednoho místa člena 
představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s, IČO: 
25393430, Těšínská 710, 710 07 Ostrava - Slezská 
Ostrava:

Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora

JUDr. Ivana Štefka, člena ZM

mimo již stávajících členů výběrové komise, 
kteří zůstavají taktéž nadále členy uvedené 
výběrové komise, a to v souladu s usnesením Rady města 
Ostravy č. 07664/RM1418/108, ze dne 07.11.2017


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro