Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:47:57
bod č. 5. - Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07265/RM1418/102          .....             80

1) odvolává
vedoucího oddělení krizového řízení - 
bezpečnostního ředitele, odboru kanceláře primátora


Ing. Jiřího Šnábla


z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


07265/RM1418/102          .....             80

2) jmenuje
vedoucího oddělení krizového řízení - 
bezpečnostního ředitele, odboru kanceláře primátora


Ing. Radima Bezděka


do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


07265/RM1418/102          .....             80

3) odvolává
vedoucí oddělení platového a personálního


Ing. Magdalenu Fridrichovou


z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


07265/RM1418/102          .....             80

4) jmenuje
zaměstnance pro péči o zaměstnance, odboru platového a 
personálního


Simonu Litnerovou


do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


07265/RM1418/102          .....             80

5) odvolává
specialistu životního prostředí III., odboru ochrany 
životního prostředí


Bc. Jiřího Navrátila


z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


07265/RM1418/102          .....             80

6) jmenuje
specialistu životního prostředí II., odboru ochrany 
životního prostředí


Ing. Veroniku Váňovou


do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


07265/RM1418/102          .....             80

7) odvolává
manažera projektu, odboru strategického rozvoje


Ing. Marii Dvořákovou


z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


07265/RM1418/102          .....             80

8) jmenuje
odborný pracovník veřejných zakázek, odboru 
veřejných zakázek a kapitálových 
účastí


Ing. Aleše Horáka


do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


07265/RM1418/102          .....             80

9) jmenuje
referenta pro kulturu, odboru kultury a volnočasových aktivit


Ing. Janu Václavíkovou


do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro 
implementaci systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 
dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 
další zlepšování


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro