Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:34:51
bod č. 26. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Ostrava - Jih
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07251/RM1418/102          .....             08

1) vydává
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, 
odst.(3), písm. a), obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Ostrava 
- Jih, dle předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro