Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:29:32
bod č. 15. - Předchozí souhlas rady města s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07240/RM1418/102          .....             08

1) vydává
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským 
obvodem Ostrava-Jih, v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v úplném znění, a to:


a) jednotlivé podíly pozemku p.č.st. 3056 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


b) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 793/155 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


c) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 719 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


d) jednotlivé podíly pozemku p.č.st. 3115 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


e) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 721 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu


f) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 746 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu


g) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 720 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu


h) jednotlivé podíly pozemku parc. č. 756 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu


i) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 759 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu


j) jednotlivé podíly pozemku parc.č. 740/30 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu


k) jednotlivé podíly pozemků parc.č. 793/39 a parc.č. 793/42 v 
k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 11 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro