Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:26:50
bod č. 43. - Žádosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07236/RM1418/102          .....             45

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí účelové dotace max. ve 
výši 9 792 tis. Kč obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368,  na Zajištění 
technických potřeb pro konání 
Kontinentálního poháru v atletice Ostrava 2018 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostravou a obchodní společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 2591368, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


07236/RM1418/102          .....             45

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí účelové dotace max. ve 
výši 19 268 tis. Kč obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, na Stavební úpravy OSTRAVAR 
ARÉNY dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní 
společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 2591368, dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu


07236/RM1418/102          .....             45

3) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí účelové dotace max. ve 
výši 18 000 tis. Kč obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, na Stavební úpravy 
Městského stadionu dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostravou a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 2591368, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


07236/RM1418/102          .....             45

4) doporučuje
zastupitelstvu města


uložit radě města zapracovat do návrhu kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 částku 
max. 25 500 tis. Kč a pro rok 2019 částku max. 11 768 tis. Kč, do 
návrhu běžného rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro rok 2018 částku max. 9 792 tis. Kč


07236/RM1418/102          .....             45

5) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimírovi Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro