Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:24:12
bod č. 42. - Memorandum o vzájemné spolupráci k rekonstrukci stadionu Bazaly a vybudování "Klubové akademie Ostravy"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07234/RM1418/102          .....             91

1) doporučuje
rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné 
spolupráci za účelem rekonstrukce stadionu Bazaly a 
zřízení "Klubové akademie Ostravy" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.


07234/RM1418/102          .....             91

2) ukládá
náměstku primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
na jeho zasedání dne 20. 09. 2017.


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro