Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:23:42
bod č. 38. - Návrh Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07233/RM1418/102          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města


a) schválit návrh Programu zejména na podporu 
vzdělávání a talentmanagementu v oblasti 
technických a přírodních věd na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 
2019 dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu


b) schválit návrh na vyhlášení 
výběrového řízení Programu zejména na 
podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti 
technických a přírodních věd na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 
2019 dle Přílohy č. 2 předloženého maeriálu


07233/RM1418/102          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o vyhlášení výběrového 
řízení Programu zejména na podporu 
vzdělávání a talentmanagementu v oblasti 
technických a přírodních věd na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 
2019 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu


07233/RM1418/102          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrhy dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 20.09.2017


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro