Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:21:24
bod č. 11. - Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07232/RM1418/102          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města


a) schválit programy na podporu sportu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblastech 
Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 1 a 2 
předloženého materiálu


b) schválit návrh vzorové smlouvy, která je 
přílohou programů na podporu sportu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2018 v oblastech 
Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


c) schválit návrh na vyhlášení 
výběrového řízení pro poskytnutí 
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na rok 2018 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu


07232/RM1418/102          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o vyhlášení výběrového 
řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z 
rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v oblastech 
Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


07232/RM1418/102          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrh dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení na 
zasedání zastupitelstva města dne 20.9.2017


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro