Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:19:52
bod č. 4. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07230/RM1418/102          .....             87

1) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit Program na poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 
včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti dle příloh č. 1 až 
9 předloženého materiálu


 


07230/RM1418/102          .....             87

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit návrh na vyhlášení 
výběrového řízení dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu a rozhodnout o 
vyhlášení výběrového řízení na 
poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy


 


 


 


07230/RM1418/102          .....             87

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi, 
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a 
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit zastupitelstvu města návrhy uvedené v bodech 1) a 2) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 20.09.2017
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 20.09.2017
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro