Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:14:12
bod č. 1. - Informativní materiál o vývoji platů v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07224/RM1418/102          .....             40

1) bere na vědomí
 


informativní materiál o vývoji platů v Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu


07224/RM1418/102          .....             40

2) ukládá
 


náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit informativní materiál o vývoji platů v 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na 
vědomí zastupitelstvu města


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro