Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:08:52
bod č. 37. - ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07221/RM1418/102          .....             38

1) schvaluje
text výzvy pro vyhlášení 11. výzvy k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 2.1.2 ITI ostravské aglomerace 
"Zvýšit počet a podpořit růst malých a 
středních firem" ve vazbě na výzvu č. 01_17_139 
Řídícího orgánu OP PIK "Technologie pro 
Integrované územní investice (ostravská 
aglomerace)", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


07221/RM1418/102          .....             38

2) schvaluje
text výzvy pro vyhlášení 12. výzvy k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 3.1.3 ITI ostravské aglomerace "Rozvoj 
inteligentních dopravních systémů" ve vazbě na 
výzvu č. 40 Řídícího orgánu OPD "ITS ve 
městech - projekty v rámci ITI a IPRÚ", dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu


07221/RM1418/102          .....             38

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje


vyhlásit 11. výzvu k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 2.1.2 ITI 
ostravské aglomerace "Zvýšit počet a podpořit růst 
malých a středních firem" ve vazbě na výzvu č. 
01_17_139 Řídícího orgánu OP PIK "Technologie 
pro Integrované územní investice (ostravská 
aglomerace)", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


a vyhlásit 12. výzvu k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 3.1.3 ITI 
ostravské aglomerace "Rozvoj inteligentních 
dopravních systémů" ve vazbě na výzvu č. 40 
Řídícího orgánu OPD "ITS ve městech - projekty 
v rámci ITI a IPRÚ", dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 13.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro