Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:05:29
bod č. 7. - Návrh na schválení zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Holandska (Emmen) ve dnech 18.-24.9.2017 a SRN (Berlín) ve dnech 14.-20.10.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07217/RM1418/102          .....             01

1) schvaluje
zahraniční  pracovní  cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Holandska (Emmen) ve dnech 
18.-24.9.2017 a SRN (Berlín) ve dnech  14.-20.10.2017 za účelem 
účasti na mezinárodních konferencích


07217/RM1418/102          .....             01

2) ukládá
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o.

předložit radě města zprávy o výsledku zahraničních 
pracovních cest dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.
Termín: 07.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro