Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:05:00
bod č. 33. - Zámecký park v rámci Nadace Proměny Karla Komárka
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07216/RM1418/102          .....             50

1) bere na vědomí
smluvní rámec grantového projektu Zámecký 
park uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu 
a základní podmínky poskytnutí nadační 
podpory uvedenými v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 


07216/RM1418/102          .....             50

2) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu Zámecký park 
financování projektu v celkové výši 54 000 
tis. Kč, z toho spolufinancování projektu v celkové 
výši 14 000 tis. Kč včetně DPH:

- v roce 2017 na zajištění spolufinancování 
celkem 3 000 tis. Kč včetně DPH,

- v roce 2018 na zajištění spolufinancování 
celkem 3 000 tis. Kč včetně DPH,

- v roce 2019 na zajištění spolufinancování 
celkem 3 000 tis. Kč včetně DPH,

- v roce 2020 na zajištění spolufinancování 
celkem 3 000 tis. Kč včetně DPH,

- v roce 2021 na zajištění spolufinancování 
celkem 2 000 tis. Kč včetně DPH,


 


07216/RM1418/102          .....             50

3) žádá
městský obvod Poruba o zajištění 
spolufinancování projektu Zámecký park v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostrava na rok 2018 dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2017
07216/RM1418/102          .....             50

4) žádá
městský obvod Poruba o zajištění 
spolufinancování projektu Zámecký park v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostrava na rok 2019 dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2018
07216/RM1418/102          .....             50

5) žádá
městský obvod Poruba o zajištění 
spolufinancování projektu Zámecký park v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostrava na rok 2020 dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2019
07216/RM1418/102          .....             50

6) žádá
městský obvod Poruba o zajištění 
spolufinancování projektu Zámecký park v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostrava na rok 2021 dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2020
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro