Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:04:16
bod č. 32. - Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu „Kulturní aktivity“ na projekt „CIRKULUM ­ mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07215/RM1418/102          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu „CIRKULUM – 
mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního 
divadla“ ke spolufinancování z Ministerstva kultury


07215/RM1418/102          .....             50

2) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt „CIRKULUM 
– mezinárodní festival nového cirkusu a 
pouličního divadla“ v rámci programu Kulturní 
aktivity vyhlášeného Ministerstvem kultury


07215/RM1418/102          .....             50

3) žádá
městský obvod Poruba o zajištění předložení 
žádosti o dotaci a všech příloh pro projekt dle bodu 1) a 
2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami stanovenými 
Ministerstvem kultury k předkládání žádostí 
o dotaci v rámci programu Kulturní aktivity v případě, že 
zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 
žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 02.10.2017
07215/RM1418/102          .....             50

4) žádá
městský obvod Poruba o zajištění financování 
projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro