Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:03:32
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07214/RM1418/102          .....             28

1) určuje
a souhlasí s aktualizací motivačního systému 
odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. pro období ode dne 1. 9. 2017 v 
rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


07214/RM1418/102          .....             28

2) schvaluje

členům představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 
dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

07214/RM1418/102          .....             28

3) schvaluje

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX členu představenstva obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s., smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu s účinností ode dne 26. 9. 2017

07214/RM1418/102          .....             28

4) schvaluje

XXXX XXXXX XXXXXXXX, členu představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s., smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro