Výsledky hlasování na zasedání č. 201633 - 13. mimořádná schůze
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 14.09.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 13. mimořádné schůze rady města dne 14.09.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1. VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou )