Výsledky hlasování na zasedání č. 201629 - 12. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 12.08.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 12. mimořádné schůze rady města dne 12.08.2016 10 10
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 1M. - Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
3 1VZ. - Významná veřejná zakázka "Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko II.", poř. č. 40/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
4 2VZ. - Veřejná zakázka "Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou", poř. č. 149/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
5 3VZ. - Významná veřejná zakázka "Areál ZOO - energie", poř. č. 144/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
6 5VZ. - Veřejná zakázka "Preference dopravy - tramvajová páteřní linka Hlavní nádraží - Vřesinská", poř. č. 153/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
7 2M. - Návrh na výkon rozhodnutí 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)