Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:22:02
bod č. 23. - Nařízení města č. ../2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05528/RM1418/79          .....             09

1) vydává
Nařízení města č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje 
Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely 
organizování dopravy vymezují na území města 
oblasti s placeným stáním


05528/RM1418/79          .....             09

2) stanovuje
že spolu s primátorem podepíše nařízení 
města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení radní pro dopravu 
JUDr. Lukáš Semerák


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro