Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:20:13
bod č. 29. - Úprava rozpočtu r. 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05527/RM1418/79          .....             07

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- nedaňové příjmy

na § 3725, pol. 2324, ORJ 190 o 1 tis.Kč (C.2.)


- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

na pol. 4113, ORJ 120, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (A.6.)


- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13010 o 16 tis.Kč (A.1.)

                   ÚZ 35015 o 1 808 tis.Kč (A.2.)

                   ÚZ 35019 o 41 tis.Kč (A.2.) 

                   org. 92000000, ÚZ 103533063 o 17 
000 tis.Kč (A.3.)

                                ÚZ 
1031133063 o 2 000 tis.Kč (A.3.)


- přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 313, org. 84000000 o 25 tis.Kč (A.4.)


- běžné výdaje

na § 4339, pol. 5139, ORJ 180, ÚZ 13010 o 16 tis.Kč (A.1.)

(A.4.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, org. 84000000, pol. 5011 o 19 
tis.Kč

                                        
  pol. 5031 o 5 tis.Kč

                                        
  pol. 5032 o 1 tis.Kč 

(C.1.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5164 o 41 tis.Kč

                      pol. 5175, ÚZ 109517018, 
org. 91000000 o 1 tis.Kč

                      pol. 5901, ÚZ 3639 o 2 210 
tis.Kč

                § 3699, pol. 5166 o 263 tis.Kč

                      pol. 5175 o 21 tis.Kč

                § 3745, pol. 5166, ÚZ 1030, org. 
87000000 o 8 tis.Kč

na § 3725, pol. 5169, ORJ 190 o 1 tis.Kč (C.2.)

(C.4.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5029 o 11 tis.Kč

                      pol. 5132 o 2 tis.Kč

                      pol. 5137 o 49 tis.Kč

                      pol. 5163 o 1 tis.Kč

                      pol. 5171 o 43 tis.Kč

(C.5.) na ORJ 130, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5137 
o 14 tis.Kč

                                        
        pol. 5162 o 3 tis.Kč                 

                                   ÚZ 
103133063, pol. 5137 o 3 tis.Kč

                                        
        pol. 5162 o 1 tis.Kč 

                                   ÚZ 
103107606, pol. 5137 o 2 tis.Kč

                                        
        pol. 5162 o 1 tis.Kč

        ORJ 133, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 
5137 o 73 tis.Kč

                                    
ÚZ 103133063, pol. 5137 o 9 tis.Kč

                                    
ÚZ 103107606, pol. 5137 o 5 tis.Kč   

        ORJ 135, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 
5011 o 329 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 82 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 29 tis.Kč

                                    
ÚZ 103133063, pol. 5011 o 39 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 10 tis.Kč

                                        
         pol. 5032 o 4 tis.Kč

                                    
ÚZ 103107606, pol. 5011 o 20 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 5 tis.Kč

                                        
         pol. 5032 o 2 tis.Kč

        ORJ 140, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 
5139 o 9 tis.Kč

                                        
        pol. 5169 o 12 tis.Kč

                                        
        pol. 5175 o 11 tis.Kč

                                    
ÚZ 103133063, pol. 5139 o 1 tis.Kč

                                        
         pol. 5169 o 2 tis.Kč 

                                        
         pol. 5175 o 2 tis.Kč 

                                    
ÚZ 103107606, pol. 5139 o 1 tis.Kč

                                        
         pol. 5169 o 1 tis.Kč

                                        
         pol. 5175 o 1 tis.Kč


- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 300, § 2219, pol. 6121, org. 8137 o 1 tis.Kč

                               org. 8138 o 1 
tis.Kč 

                § 3699, pol. 6121, org.8190000000 o 100 
tis.Kč

na § 5511, pol. 6122, ORJ 121 o 110 tis.Kč (C.4.)


- neinvestiční transfery

(A.2.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, org. 4241, ÚZ 35015 o 1 808 
tis.Kč

                                       
ÚZ 35019 o 41 tis.Kč 

na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, org. 4241 o 3 676 tis.Kč (C.3.)


z v y š u j e 


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 7 388 tis.Kč (A.3.)


- účelová rezerva ORJ 140

(A.3.) na § 3299, pol. 5901, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 10 397 
tis.Kč

                                   ÚZ 
103133063 o 1 215 tis.Kč


- účelová rezerva

na § 2212, pol. 5901, ORJ 100, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (A.6.)


s n i ž u j í


- běžné výdaje

(C.1.) na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3638 o 792 tis.Kč

                               ÚZ 3640 o 
939 tis.Kč

                § 2141, pol. 5169 o 360 tis.Kč

                      pol. 5175 o 101 tis.Kč

                § 2143, pol. 5139 o 201 tis.Kč

                      pol. 5169 o 137 tis.Kč

                § 3699, pol. 5169 o 110 tis.Kč

                § 3719, pol. 5166 o 6 tis.Kč

(C.4.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 18 tis.Kč

                      pol. 5139 o 13 tis.Kč

                      pol. 5156 o 5 tis.Kč

                      pol. 5167 o 18 tis.Kč

                      pol. 5169 o 49 tis.Kč

                      pol. 5175 o 3 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5909, ÚZ 7606 o 671 tis.Kč


- kapitálové výdaje

na § 5511, pol. 6121, ORJ 121 o 110 tis.Kč (C.4.)


- neinvestiční transfery

(C.3.) na ORJ 170, § 3539, pol. 5331, org. 4241 o 32 tis.Kč

                § 4358, pol. 5331, org. 4241 o 644 tis.Kč 

                § 3519, pol. 5331, org. 4241 o 2 000 tis.Kč

                § 3515, pol. 5331, org. 4241 o 1 000 tis.Kč


Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.5.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 104113013 o 113 tis.Kč

           ÚZ 104513013 o 961 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104113013 o 113 tis.Kč

                 ÚZ 104513013 o 961 tis.Kč


05527/RM1418/79          .....             07

2) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro