Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:19:47
bod č. 28. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05526/RM1418/79          .....             07

1) rozhodla
o schválení dotace městskému obvodu Svinov ve 
výši 147 tis.Kč na pořízení, dopravu a instalaci 
čtyř cykloboxů


05526/RM1418/79          .....             07

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- nedaňové příjmy

na § 2212, pol. 2324, ÚZ 93, ORJ 100 o 16 530 tis.Kč (C.6.)


- běžné výdaje

(C.3.) na ORJ 230, § 5311, ÚZ 92, org. 8160, pol. 5139 o 37 tis.Kč

                                     pol. 
5137 o 87 tis.Kč

na § 4349, pol. 5166, ORJ 180, ÚZ 7606 o 10 tis.Kč (C.5.)

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (C.6.)

(C.8.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5175, org. 85000001, ÚZ 103533063 o 
17 tis.Kč

                                        
   ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč

                                        
   ÚZ 103103639 o 1 tis.Kč

(C.10.) na ORJ 130, § 3299, ÚZ 103533063, org. 92000001, pol. 5162 
o 5 tis.Kč

                       ÚZ 103133063, org. 
92000001, pol. 5162 o 1 tis.Kč

                       ÚZ 103107606, org. 
92000001, pol. 5162 o 1 tis.Kč 

         ORJ 135, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 
5011 o 2 102 tis.Kč

                                        
         pol. 5021 o 51 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 526 tis.Kč

                                        
         pol. 5032 o 190 tis.Kč  

                                    
ÚZ 103133063, pol. 5011 o 248 tis.Kč

                                        
         pol. 5021 o 6 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 62 tis.Kč

                                        
         pol. 5032 o 23 tis.Kč

                                    
ÚZ 103107606, pol. 5011 o 124 tis.Kč 

                                        
         pol. 5021 o 3 tis.Kč 

                                        
         pol. 5031 o 31 tis.Kč 

                                        
         pol. 5032 o 12 tis.Kč

         ORJ 135, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 
5011 o 248 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 62 tis.Kč

                                        
         pol. 5032 o 23 tis.Kč

                                    
ÚZ103133063, pol. 5011 o 30 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 8 tis.Kč 

                                        
         pol. 5032 o 3 tis.Kč 

                                    
ÚZ 103107606, pol. 5011 o 15 tis.Kč 

                                        
         pol. 5031 o 4 tis.Kč     

                                        
         pol. 5032 o 2 tis.Kč

         ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, 
pol. 5019 o 1 323 tis.Kč

                                        
         pol. 5039 o 450 tis.Kč

                                        
         pol. 5029 o 29 tis.Kč

                                        
         pol. 5136 o 149 tis.Kč

                                        
         pol. 5167 o 139 tis.Kč 

                                        
         pol. 5424 o 22 tis.Kč

                                    
ÚZ 103133063, pol. 5019 o 156 tis.Kč

                                        
         pol. 5039 o 53 tis.Kč

                                        
         pol. 5029 o 4 tis.Kč 

                                        
         pol. 5136 o 18 tis.Kč

                                        
         pol. 5167 o 17 tis.Kč

                                        
         pol. 5424 o 3 tis.Kč  

                                    
ÚZ 103107606, pol. 5019 o 78 tis.Kč      

                                        
         pol. 5039 o 27 tis.Kč

                                        
         pol. 5029 o 2 tis.Kč 

                                        
         pol. 5136 o 9 tis.Kč 

                                        
         pol. 5167 o 9 tis.Kč

                                        
         pol. 5424 o 2 tis.Kč

         ORJ 140, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 
5139 o 13 tis.Kč

                                        
         pol. 5169 o 2 tis.Kč

                                        
         pol. 5175 o 17 tis.Kč

                                    
ÚZ 103133063, pol. 5139 o 2 tis.Kč

                                        
         pol. 5169 o 1 tis.Kč

                                        
         pol. 5175 o 2 tis.Kč

                                    
ÚZ 103107606, pol. 5139 o 1 tis.Kč

                                        
         pol. 5169 o 1 tis.Kč

                                        
         pol. 5175 o 1 tis.Kč           


- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 5311, pol. 6122, org. 8160, ÚZ 201 o 124 
tis.Kč

                                        
ÚZ 95 o 124 tis.Kč

na § 5311, pol. 6125, ORJ 270 o 225 tis.Kč (C.4.)

(C.7.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7272 o 616 tis.Kč

                               org. 3123 o 4 
tis.Kč 

(C.9.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6121, org. 8323 o 4 000 tis.Kč

                      pol. 6142 o 2 000 tis.Kč

(E.1.) na ORJ 137, § 3639, org. 8323, pol. 6121 o 16 513 tis.Kč

                               pol. 6130 o 3 418 
tis.Kč 


- neinvestiční transfery

na § 3319, pol. 5222, ORJ 100 o 35 tis.Kč (C.1.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 522 o 147 tis.Kč (C.2.)


z v y š u j e

- financování na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 91252 o 16 530 
tis.Kč (C.6.)


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 16 530 tis.Kč (C.6.)


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na § 5311, pol. 5137, ORJ 270 o 225 tis.Kč (C.4.)

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7606 o 10 tis.Kč (C.5.)

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 6 310 tis.Kč (C.10.)


- kapitálové výdaje

(C.3.) na ORJ 230, § 5311, pol. 6121, org. 8160, ÚZ 201 o 124 
tis.Kč

                                        
ÚZ 95 o 248 tis.Kč

(C.7.) na ORJ 230, § 2334, pol. 6121, org. 7272 o 616 tis.Kč

                § 6409, pol. 6909 o 4 tis.Kč

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 6 000 tis.Kč (C.9.)


investiční transfery

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 35 tis.Kč (C.1.)

                                  o 147 tis.Kč 
(C.2.)


s n i ž u j e 


- účelová rezerva odboru strategického rozvoje

na § 3299, pol. 5901, ORJ 300, org. 85000000 o 20 tis.Kč (C.8.)


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 19 931 tis.Kč (E.1.)


Městský obvod Svinov (C.2.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 147 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 
5137, ÚZ 93 o 147 tis.Kč


05526/RM1418/79          .....             07

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro