Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:18:27
bod č. 21. - Návrh: "Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017", včetně vyhlášení výběrového řízení
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05525/RM1418/79          .....             89

1) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit "Zásady pro poskytování 
neinvestičních dotací na zachování a obnovu 
kulturní památky z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017" - dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05525/RM1418/79          .....             89

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o vyhlášení výběrového 
řízení na poskytnutí neinvestičních dotací 
na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 v termínech dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


05525/RM1418/79          .....             89

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

předložit zastupitelstvu města ke schválení "Zásady 
pro poskytování neinvestičních dotací na 
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017", včetně 
vyhlášení výběrového řízení


Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro