Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:16:16
bod č. 1. - Informace o průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05524/RM1418/79          .....             89

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vzít na vědomí informaci o průběhu pořizování změny 
č. 2 Územního plánu Ostravy dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu


05524/RM1418/79          .....             89

2) doporučuje
zastupitelstvu města


souhlasit s pokračováním pořizování změny č. 2 
Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


05524/RM1418/79          .....             89

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi


předložit zastupitelstvu města informaci o průběhu pořizování 
změny č. 2 Územního plánu Ostravy dle bodu 1) a 2) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro