Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:06:39
bod č. 5.VZ - Významná veřejná zakázka "Areál ZOO - energie", poř. č. 144/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05517/RM1418/79          .....             05

1) vylučuje
z otevřeného řízení vyhlášeného k 
veřejné zakázce na realizaci stavby "Areál ZOO - 
energie", k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, z důvodů 
uvedených v předloženém návrhu, uchazeče, kteří 
předložili nabídku pod:


poř. č. 3

"ČES ES- REELGATE"

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice

IČO: 27804721

a

REELGATE s.r.o.

se sídlem: Na Jánské 1046/4, 710 00 Ostrava - 
Slezská Ostrava

IČO: 25873156


poř. č. 10

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 
Ústí nad Labem

IČO: 25429949


05517/RM1418/79          .....             05

2) rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu na realizaci stavby 
"Areál ZOO - energie" k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4


VAE a.s.

se sídlem: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory

IČO: 64610144


za cenu nejvýše přípustnou 73.959.275,00 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro