Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:56:36
bod č. 38. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05511/RM1418/79          .....             08

1) rozhodla
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemky:


• parc. č. 3463/25 ostatní plocha, jiná plocha

• parc. č. 3463/45 ostatní plocha, jiná plocha

• parc. č. 3463/46 ostatní plocha, jiná plocha

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


s


Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.

se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1

IČO: 27371344

a

New Karolina Residential Development II s.r.o.

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc

IČO: 04398343


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou, 
a to za podmínky že se statutární město Ostrava stane, na 
základě souhlasného prohlášení, o jehož 
uzavření rozhodlo zastupitelstvo města dne 19.10.2016, jejich 
vlastníkem.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro