Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:52:19
bod č. 31. - Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Přívoz, obec Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05508/RM1418/79          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu s 
právnickou osobou

AKUSTART s.r.o.

se sídlem: Pod nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 
49967894,dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro