Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:50:12
bod č. 14. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05505/RM1418/79          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. 
Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to pozemky:


- parc.č. 1174/6

- parc.č. 1698/14

- parc.č. 1698/15

- parc.č. 1698/17

- parc.č. 1701/4

- parc.č. 1701/6

- parc.č. 1701/9

- parc.č. 1701/11

- parc.č. 1701/12

- parc.č. 1705/6

- parc.č. 1709/49

- parc.č. 1709/50

- parc.č. 1715/34

- parc.č. 1715/35

- parc.č. 1717/2

- parc.č. 1717/4

- parc.č. 1717/5

- parc.č. 1717/9

- parc.č. 1717/10

- parc.č. 1717/11

- parc.č. 1717/12

- parc.č. 1717/13

- parc.č. 1717/15

- parc.č. 1717/16

- parc.č. 1719/7

- parc.č. 1719/8

- parc.č. 1719/9

- parc.č. 1719/10

- parc.č. 1719/11

- parc.č. 1719/37

- parc.č. 1719/38

- parc.č. 1719/39

- parc.č. 1720/2

- parc.č. 1722/3

- parc.č. 1753/65

- parc.č. 1760/2

- parc.č. 1760/3

- parc.č. 2130/27

- parc.č. 2130/29

- parc.č. 2130/30

- parc.č. 2137/2

- parc.č. 2137/7

- parc.č. 2137/15

- parc.č. 2137/19

- parc.č. 2137/20

- parc.č. 2137/21

- parc.č. 2137/24

- parc.č. 2137/25

- parc.č. 2137/26

- parc.č. 2137/28

- parc.č. 2137/29

- parc.č. 2137/31

- parc.č. 2137/36

- parc.č. 2137/39

- parc.č. 2137/40

- parc.č. 2137/42

- parc.č. 2522/1

- parc.č. 2522/2

- parc.č. 2522/3

- parc.č. 2522/4

- parc.č. 2522/5

- parc.č. 2522/6

- parc.č. 2522/7

- parc.č. 2522/8

- parc.č. 2522/10

- parc.č. 2522/11

- parc.č. 2522/12

- parc.č. 2522/13

- parc.č. 2522/14

- parc.č. 2523/1

- parc.č. 2523/2

- parc.č. 2523/3

- parc.č. 2523/5

- parc.č. 2523/6


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05505/RM1418/79          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro