Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:37:30
bod č. 3. - Vytvoření pracovní skupiny pro vybudování pamětní desky padlým německým civilistům v internačním táboře Hanke při konci II. světové války
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05495/RM1418/79          .....             60

1) zřizuje
pracovní skupinu zabývající se 
vybudováním pietního místa osobám a obětem, 
postiženým událostmi II. světové války, jejichž 
ostatky jsou uloženy v prostoru bývalého hřbitova na ul. 28. 
října (sad Dr. Milady Horákové), jehož 
součástí bude i návrh na zhotovení a instalaci 
pamětní desky německým civilistům, kteří zahynuli v 
Internačním táboře Hanke v Ostravě dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu s úpravou


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro