Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:28:02
bod č. 22. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání investičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace na akci "Rekonstrukce vybraných výtahů" ve výši 11.440.308,-- Kč a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku
(Poznámka: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05492/RM1418/79          .....             40

1) bere na vědomí
žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace o změnu podmínek pro čerpání 
investičního příspěvku poskytnutého ve výši 
11.440.308,-- Kč na akci "Rekonstrukce vybraných 
výtahů" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05492/RM1418/79          .....             40

2) rozhodla
o změně podmínek pro čerpání investičního 
příspěvku poskytnutého ve výši 11.440.308,-- Kč 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace na akci 
"Rekonstrukce vybraných výtahů" a změně termínu 
vyúčtování příspěvku dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro