Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:24:20
bod č. 32. - Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05488/RM1418/79          .....             38

1) souhlasí
s uzavřením Memoranda o spolupráci v oblasti podpory 
podnikání a inovací mezi Statutárním městem 
Ostrava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO: 70890692 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


 


05488/RM1418/79          .....             38

2) doporučuje
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti podpory 
podnikání a inovací dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05488/RM1418/79          .....             38

3) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí Memorandum o 
spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro