Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:22:16
bod č. 25. - Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05486/RM1418/79          .....             25

1) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření 
smlouvy o poskytování služeb elektronických 
komunikací mezi statutárním městem Ostrava se 
sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 
00845451 a společnosti OVANET, a. s. se sídlem Hájkova 1100/13, 
702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25857568 dle přílohy č. 1, 2 
předloženého materiálu za cenu nejvýše 
přípustnou 936 000,-Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro