Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:19:34
bod č. 6. - Návrh na uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě č.2895/2016/MP/VZKÚ na zajištění služeb mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812, 779 00 Olomouc - Holice, IČO 27841031
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05485/RM1418/79          .....             25

1) rozhodla
o neuzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na 
zajištění služeb mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a 
společností FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812, 779 00 
Olomouc-Holice, IČO 27841031 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro