Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:15:17
bod č. 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05482/RM1418/79          .....             28

1) souhlasí
s návrhem představenstva obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05482/RM1418/79          .....             28

2) souhlasí
s obsahem návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 
společnosti pro nově navržené členy představenstva obchodní 
společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle příloh č. 1, 2 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro