Výsledky hlasování na zasedání č. 201701 - 15. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 02.01.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 15.mimořádné schůze rady města dne 2.1.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
2 1.VZ - Veřejná zakázka "Koncepce bydlení - pilotní ověření ve městě Ostrava - zajištění evaluace a vedení fokusní skupiny", poř.č.138/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr.Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing.Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)