Výsledky hlasování na zasedání č. 201639 - 14. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 25.10.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 14. mimořádné schůze rady města dne 25.10.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1. - Personální změny ve složení pracovní skupiny rady města pro významné akce statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního )
3 2. - Smlouva o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 s městem Praha 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
4 3. - Návrh na uzavření smlouvy o vypůjčce nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
5 1.VZ - Návrh Dodatku č. 1 k Účastnické smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ev. číslo 2568/2013/HS ze dne 10.10.2013 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)