Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:41:30
bod č. 27. - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o uzavírání termínovaných vkladů se Sberbank CZ, a.s. a Smlouvy o běžném účtu se Sberbank CZ, a.s. pro zhodnocování volných finančních prostředků města.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04815/RM1418/69          .....             07

1) rozhodla
o uzavření Rámcové smlouvy o 
uzavírání termínovaných vkladů mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,729 30 
Ostrava, IČ0 00 84 54 51 a Sberbank CZ, a.s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 
158 00, IČO 25 08 33 25 ve znění dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


04815/RM1418/69          .....             07

2) rozhodla
o uzavření Smlouvy o běžném účtu mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,729 30 
Ostrava, IČ0 00 84 54 51 a Sberbank CZ, a.s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 
158 00, IČO 25 08 33 25 ve znění dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


04815/RM1418/69          .....             07

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
financí a rozpočtu zajišťoval veškeré úkony 
v souvislosti s uzavíráním termínovaných 
vkladů s bankou Sberbank CZ, a.s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČO 
25083325, za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o 
uzavírání termínovaných vkladů


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.12.2020
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro