Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:40:00
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt „Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 ­ 2020“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04813/RM1418/69          .....             83

1) rozhodla
v části A veřejné zakázky o uzavření kupní 
smlouvy se společností Gigatech.CZ, s.r.o., se sídlem 
Štefánikova 818, Nový Bohumín, 735 81 
Bohumín, IČ: 26821869 ve výši 122.715,- Kč bez DPH dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


04813/RM1418/69          .....             83

2) rozhodla
o vystavení objednávky na část B veřejné 
zakázky vůči společnosti Gigatech.CZ, s.r.o., se sídlem 
Štefánikova 818, Nový Bohumín, 735 81 
Bohumín, IČO: 26821869 ve výši 8 234,- Kč bez DPH a 
pověřuje vedoucí odboru vystavením objednávky


Zodpovídá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu
Termín: 31.10.2016
04813/RM1418/69          .....             83

3) rozhodla
o zrušení části C veřejné zakázky, z důvodu, 
že na danou část nebyla podaná žádná 
nabídka.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro