Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:38:56
bod č. 11. - Návrh na jmenování členů pracovní skupiny pro podporu implementace „Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek ­ CZ08A“
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04811/RM1418/69          .....             33

1) jmenuje
členy pracovní skupiny pro podporu implementace Programu 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A, a to ve 
složení:Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora,


Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc. - vedoucího oddělení 
odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, 
odboru ochrany životního prostředí,


Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - vedoucího odboru ochrany 
životního prostředí - náhradník


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro