Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:31:09
bod č. 1.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Těžní", poř.č. 132/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04802/RM1418/69          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava vodovodu ul. 
Těžní“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:


Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Sídlo: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava

IČO: 45193673


za cenu nejvýše přípustnou 2.389.170,00 Kč bez DPH


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro