Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:30:31
bod č. 3. - Výjezdní zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04801/RM1418/69          .....             05

1) projednala
program výjezdního zasedání komise 
investiční, architektury a rozvoje města


04801/RM1418/69          .....             05

2) schvaluje
konání výjezdního zasedání komise 
investiční, architektury a rozvoje města ve dnech 3.11. - 4.11.2016 v 
rozsahu důvodové zprávy předloženého materiálu


04801/RM1418/69          .....             05

3) schvaluje
uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů 
vzniklých v souvislosti s konáním výjezdního 
zasedání mimo město Ostravu ve výši 60 tis. Kč s 
DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro