Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:12:38
bod č. 32. - Uveřejnění odpovědi k reportáži - další postup
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04777/RM1418/69          .....             28

1) rozhodla
vzít zpět žalobu statutárního města Ostrava proti 
žalované společnosti CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 458 00 456, vedenou 
Obvodním soudem pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 144/2016, dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro