Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 11:14:36
bod č. 1.ORG - Návrh na doplnění programu 19. zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2016
(Poznámka: )
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04707/RM1418/67          .....             35

1) doplňuje
progam 19. zasedání zastupitelstva města dne 14.9.2016 o bod 
"Navržení člena představenstva společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s.


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro