Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 11:05:05
bod č. 1.VZ - Oprava místnosti ke koupání psů a oprava obkladů průchodů do výběhů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04705/RM1418/67          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
firmě KAVOST spol. s r.o., Tavičská 10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 
IČO: 19014392 na opravu místnosti určené ke koupání 
psů a opravu obkladů průchodů do výběhů – vše v 
útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích na ul. Provozní 4, a 
to za cenu nejvýše přípustnou ve výši  118 
249,-- Kč bez DPH


04705/RM1418/67          .....             84

2) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správyk podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 06.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro