Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 11:03:08
bod č. 1.MZP - Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru strategického rozvoje
(Poznámka: požadavek na nové hlasování)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04703/RM1418/67          .....             36

1) schvaluje
a) zvýšení počtu funkčních míst v odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví o 14 míst z 
68 na 82


b) zvýšení počtu funkčních míst v odboru 
strategického rozvoje o 1 místo z 42 na 43


s účinností od 1. 10. 2016


04703/RM1418/67          .....             36

2) stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy v 
pracovním poměru zařaszených do magistrátu na 957 s 
účinností od 1. 10. 2016


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro