Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 11:00:05
bod č. 10. - Úprava rozpočtu r. 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04700/RM1418/67          .....             07

1) rozhodla
a) o poskytnutí dotace městskému obvodu Vítkovice ve 
výši 157 tis.Kč na výkupy garáží v lokalitě 
U Cementárny, Ostrava-Vítkovice


b) o změně účelu použití části investiční dotace ve 
výši 3 450 tis.Kč, která byla schválena 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci 
"Výměna oken ZŠ Gebauerova", na neinvestiční 
akci "ZŠO, ZŠ Gebauerova 8 - oprava střechy"


c) o rozšíření účelu použití 
účelového investičního příspěvku 
schváleného příspěvkové organizaci Divadlo loutek 
Ostrava, p.o. ve výši 1 750 tis.Kč na modernizaci 
inspicientského volání a odposlechového 
systému, a to o zpracování projektů na rekonstrukci 
ústředního topení, systému měření a regulace 
a vzduchotechniky a na pořízení klimatizačních jednotek v 
budově Přístavby Divadla loutek Ostrava 


d) o poskytnutí dotace městskému obvod Petřkovice ve 
výši 436 tis.Kč na přeprojektování IV. etapy 
rekonstrukce ZŠ (střechy a šatny)


e) o poskytnutí dotace městskému obvod Petřkovice ve 
výši 873 tis.Kč na výstavbu chodníku na ul. U Kaple


04700/RM1418/67          .....             07

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- nedaňové příjmy

na § 2141, pol. 2324, ORJ 300 o 1 317 tis.Kč


- běžné výdaje

na § 1014, pol. 5171, ORJ 136, org. 4271 o 200 tis.Kč (C.1.)

(C.3.) na ORJ 135, § 3299, org. 85000000, ÚZ 103133063, pol. 5011 o 
72 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 18 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 7 tis.Kč

                                   ÚZ 
103103639, pol. 5011 o 36 tis.Kč 

                                        
        pol. 5031 o 9 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 4 tis.Kč

                                   ÚZ 
103533063, pol. 5011 o 612 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 153 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 55 tis.Kč

        ORJ 140, § 3299, org. 85000001, ÚZ 103133063, pol. 
5175 o 1 tis.Kč

                                        
        pol. 5164 o 3 tis.Kč

                                        
        pol. 5139 o 1 tis.Kč

                                   ÚZ 
103103639, pol. 5175 o 1 tis.Kč

                                        
        pol. 5164 o 2 tis.Kč

                                        
        pol. 5139 o 1 tis.Kč

                                   ÚZ 
103533063, pol. 5175 o 9 tis.Kč

                                        
        pol. 5164 o 26 tis.Kč

                                        
        pol. 5139 o 9 tis.Kč 

       ORJ 221, § 3719, org. 88000000, ÚZ 3639, pol. 5169 o 
95 tis.Kč

                                        
  pol. 5139 o 27 tis.Kč

                      org. 88000000, ÚZ 90002, pol. 
5169 o 378 tis.Kč

                                        
   pol. 5139 o 107 tis.Kč

       ORJ 300, § 2141, pol. 5164 o 100 tis.Kč

                      pol. 5169 o 634 tis.Kč

                      pol. 5139 o 225 tis.Kč

       ORJ 135, § 6171, ÚZ 3639, org. 88000000, pol. 5011 o 
15 tis.Kč

                                        
  pol. 5031 o 4 tis.Kč

                                        
  pol. 5032 o 2 tis.Kč

                      ÚZ 90002, pol. 5011 o 60 
tis.Kč

                               pol. 5031 o 16 
tis.Kč

                               pol. 5032 o 6 
tis.Kč   

na § 6223, pol. 5169, ORJ 221 o 95 tis.Kč (C.5.)

na § 6171, pol. 5167, ORJ 130 o 700 tis.Kč (C.6.)

na § 2333, pol. 5169, ORJ 230 o 226 tis.Kč (E.2.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 607 o 157 tis.Kč (C.2.)

                  ÚZ 93, org. 502 o 3 450 tis.Kč (C.4.)

                  ÚZ 3500, org. 611 o 436 tis.Kč (C.7.)

                                 o 873 tis.Kč 
(E.1.)


- kapitálové výdaje

(C.3.) na ORJ 300, § 2141, pol. 6129 o 358 tis.Kč

                § 3639, pol. 6121, org. 8190000000 o 100 
tis.Kč


z v y š u j e účelová rezerva pro městské obvody

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 226 tis.Kč (E.2.)


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na § 3412, pol. 5171, ORJ 136 o 200 tis.Kč (C.1.)

(C.3.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5166, org. 8190000000 o 97 tis.Kč

                § 3699, pol. 5166, org. 8100000000 o 3 
tis.Kč

na § 6223, pol. 5511, ORJ 221 o 95 tis.Kč (C.5.)

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 700 tis.Kč (C.6.)


- kapitálové výdaje

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 157 tis.Kč (C.2.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 436 tis.Kč (C.7.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 602 o 3 450 tis.Kč 
(C.4.)

                          ÚZ 93, org. 524 o 226 
tis.Kč (E.2.)


s n i ž u j e  


- účelová rezerva odboru strategického rozvoje

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3639 o 1 729 tis.Kč (C.3.)


- účelová rezerva pro městské obvody

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 873 tis.Kč (E.1.)


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 226 tis.Kč (E.2.)


Městský obvod Vítkovice (C.2.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 157 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na 
výkupy nemovitostí - garáží v lokalitě U 
Cementárny

na § 3639, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 157 tis.Kč


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.4.)

- sníží převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 3 450 tis.Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 3 450 tis.Kč

- sníží kapitálové výdaje na akci 
"Výměna oken ZŠ Gebauerova"

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 3 450 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na akci 
"ZŠO, Gebauerova 8 - oprava střechy"

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 450 tis.Kč


Městský obvod Petřkovice (C.7., E.1.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 436 tis.Kč

                                 o 873 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
6909 - ZŠ Petřkovice - přeprojektování IV. etapy 
rekonstrukce ZŠ

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 436 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple 

na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 873 tis.Kč


Městský obvod Plesná (E.2.)

- sníží převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 524 o 226 tis.Kč

- sníží běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, 
ÚZ 93 o 226 tis.Kč


04700/RM1418/67          .....             07

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro