Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:59:08
bod č. 24. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Štola Naneta" pro stavbu "Prodloužení vodovodu ulice Lámař,k.ú. Koblov"
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04699/RM1418/67          .....             89

1) rozhodla
o povolení výjimky ze stavební uzávěry v 
bezpečnostním pásmu starého důlního díla 
"Štola Naneta" vyhlášené 
územním rozhodnutím č. 220/02 ze dne 29.8.2002 
vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/3070/43/01/Pa, pro stavbu 
"Prodloužení vodovodu ulice Lámař, k.ú. Koblov" 
dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro