Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:58:38
bod č. 2. - Regresní úhrada - návrh postupu dle § 16, odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.
(Poznámka: Hlasování o variantě A) usnesení)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04698/RM1418/67          .....             89

1) bere na vědomí
návrh dalšího postupu ve věci regresní 
úhrady MMR ČR (ve smyslu usnesení Rady města Ostravy ze dne 1. 3. 
2016), především z pohledu § 24 zákona č. 82/1998 
Sb., dle důvodové zprávy tohoto materiálu


04698/RM1418/67          .....             89

2) schvaluje
dopis Rady města Ostravy městským obvodům Svinov a Poruba, 
kterými požaduje regresní úhradu dle § 16, odst. 1 
zákona č. 82/1998 Sb., za nesprávný úřední 
postup dle § 16, odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., dle přílohy 
č. 2 tohoto materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro