Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:55:56
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Chrobákova", poř. č. 141/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04693/RM1418/67          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na realizaci stavby "Oprava vodovodu ul. 
Chrobákova" v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 47666374


za cenu nejvýše přípustnou 2.593.405,19 Kč bez DPH


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro