Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 10:55:08
bod č. 2.VZ - Veřejná zakázka "Cyklistická stezka Proskovická, Blanická", poř.č. 137/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04691/RM1418/67          .....             05

1) rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném 
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci stavby "Cyklistická 
stezka Proskovická, Blanická" v k.ú. Stará 
Bělá a Výškovice u Ostravy, obec Ostrava v rozsahu dle 
předloženého materiálu


04691/RM1418/67          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení:


členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční


04691/RM1418/67          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení:


členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Ing. František Kolařík - člen ZM

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí


náhradníci:  

1. Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - náměstek primátora

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora

3. Rudolf Ficek - člen ZM

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí


04691/RM1418/67          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit všechny potřebné úkony této 
veřejné zakázky


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.01.2017
04691/RM1418/67          .....             05

5) zmocňuje
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu 
veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro